دانشگاه پیام نور استان همدان
کد کاربر
رمز
 
 
همکاران گرامی
-  برای مشاهده تنظیمات نرم افزار دیدگاه از لینک زیر استفاده فرمایید
  •  راهنمای تنظیمات دستگاه کاربر
    برای دسترسی به اتوماسیون اداری خارج از دانشگاه ،
    از آدرس http://didgah.hp.pnu.ac.ir استفاده کنید

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>